letadlo
P?idejte si nás na Facebooku

LETIŠTĚ BUBOVICE

Briefing před letemInformace o letadlechMetodika výcvikuLetiště Bubovice

 


 

Status Veřejné vnitrostátní letiště.
Souřadnice N49°58’28” E014°10’41”
Nadmořská výška 426m / 1398ft
Frekvence INFO 134,300
Dráha 10R/28L, 10L/28R
Provozovatel letiště Aeroklub Beroun

 

PRAVIDLA  A  OMEZENÍ  MÍSTNÍHO  LETOVÉHO  PROVOZU 

Provozní doba15 APR – 15 OCT0730 – 1430 SAT,SUN,HOL
Omezení vzhledem k blízkosti LKPR
Letový provoz v Letištní provozní zóně (ATZ) a v pracovním prostoru LKBU má omezení vyplývající z vazby na CTR Ruzyně, TMA I Praha a TMA II Praha
Mimo publikovanou provozní dobu nebo v případě, že není aktivovaná služba AFIS jsou povoleny pouze přílety a odlety.

Pro letadla s uzavřenou koordinační dohodou s provozovatelem letiště je místní provoz bez aktivované služba AFIS možný jen při dodržení  tohoto postupu:
Pravidla pro místní provoz LKBU mimo publikovanou provozní dobu služby AFIS
Mimo provozní dobu služby AFIS 15 APR – 15 OCT0730 – 1430 SAT,SUN,HOL je možné provádět místní činnost v omezeném provozu.
OMEZENÝ PROVOZ je provoz, kdy dohromady jsou na pohybových plochách, letištním okruhu, v zóně AFIS a v pracovních prostorech nejvýše 2 letadla, provozovaná jako místní provoz z LKBU.
Letadla, na která není uzavřena koordinační dohoda mezi provozovatelem a LKBU, nesmí být v místním provozu z LKBU mimo provozní dobu AFIS, mohou pouze přilétávat nebo odlétávat.
Žádné z těchto letadel nesmí provádět navijákové vzlety, paravýsadky, výcvik žáka motorových letounů a vyhlídkové lety (podrobněji viz dodatek N předpisu L11).
Pilot před letem zahájí místní provoz zápisem do sešitu ve skřínce na zdi staré věže. Po ukončení činnosti provoz dalším zápisem ukončí. Za okamžité a správné vypsání všech údajů do tabulky je zodpovědný pilot prvního letadla v provozu v ten den. Když ukončí svůj provoz dříve, může se dohodnout o předání této povinnosti s pilotem letadla, které pokračuje dále v provozu.
V případě výcviku PPL není místní omezený provoz bez služby AFIS možný vůbec.
Hlukové omezení
Okruh je z důvodu snížení hlukové zátěže obce Kozolupy upraven tak, aby se s výjimkou  výjimečných případů, v maximální možné míře vyhnul obci, při zachování bezpečnosti vzletu a přiblížení.
Místní provoz  motorových letadel po 1700 UTC není povolen, možné jsou pouze jednotlivé přílety a odlety.
Použití RWY
1RWY 10R/28L – letouny, motorizované kluzáky, ultralehká letadla.
2RWY 10L/28R – kluzáky, ultralehké kluzáky.
Okruhy pravé i levé
Výška letu po okruhu je 2500 ft/750 m QNH.
Přiblížení na RWY 28L provádět:
a)kurzem 312 a pak levou zatáčkou na kurz 282 (prioritně)
b)kurzem 282 (výjimečně)
Vzlety z RWY 10R provádět:
a)kurzem 102 a po vzletu pravou zatáčkou na kurz 132 (prioritně)
b)kurzem 102 (výjimečně)
Upozornění na možnost odstřelů hornin:
V blízkosti LKBU je situován Lom Čeřinka. V době odstřelů v lomu jsou velitelé letadel povinni dbát zvýšené opatrnosti. Aktuální rozvrh plánovaných odstřelů je k dispozici na www.akberoun.cz nebo na tel: +420 311 702 346, +420 311 702 111.
V zimním období není zajištěno odklízení sněhu.
Vzhledem k travnatému povrchu RWY možnost omezení po větších deštích.


Dokumenty  AIP  ke stažení