letadlo
P?idejte si nás na Facebooku

INFORMACE O LETADLECH

Briefing před letemInformace o letadlechMetodika výcvikuLetiště Bubovice

C-150 OK-OKA

C-172 OK-OKB

T-67 OK-OKC

Letová příručka

Checklist

Checklist
Návody na avioniku
Návody na avioniku

Další zajímavé informace:

Dokumentace která musí být za letu na palubě a které údaje v ní před letem kontrolujeme:
  1. Zápis do leteckého rejstříku
  2. Osvědčení o letové způsobilosti
  3. Osvědčení o kontrole letové způsobilosti  – ARC
  4. Potvrzení o údržbě
  5. Povolení radiostanice
  6. Doklad o pojištění odpovědnosti
  7. Letová příručka
  8. Příručka pro provádění leteckých prací
Zápis do leteckého rejstříku
Tento dokument osvědčuje zapsání do let. rejstříku ČR je v něm specifikován majitel a provozovatel letadla.Jedná se o dokument s trvalou platností po dobu, kdy je letadlo zapsáno v let. rejstříku ČR. Na tomto dokumentu nejsou údaje, které by vyžadovaly zvláštní  kontrolu, musí však odpovídat deníku letadla. Dokument má evidenční číslo, které se musí shodovat s osvědčením o letové způsobilosti.
Osvědčení o letové způsobilosti
Dokument vydává úřad pro civilní letectví při uvedení nového nebo dovezeného letadla do provozu.Podle certifikace letadla určuje i kategorii ve které může být používáno.Tento vzor je vydáván letadlům která jsou typově přijata EASA.Dokument má evidenční číslo, které se musí shodovat s osvědčením o zápisu do leteckého rejstříku.Jeho platnost je trvalá avšak musí být splněna podmínka platného osvědčení o kontrole letové způsobilosti- viz. níže
Osvědčení o kontrole letové způsobilosti – ARC
Dokument vydává případně prodlužuje na doporučení servisní organizace úřad pro civilní letectví, nebo úřadem pověřená organizace řízení zachování letové způsobilosti tzv. CAMO.Tento dokument má platnost max. 1 kalendářní rok.  Ukončením platnosti ztrácí letadlo letovou způsobilost a nesmí v žádném případě létat. Za kontrolu je plně zodpovědný pilot – velitel letadla.
Potvrzení o údržbě
Dokument vydává organizace provádějící údržbu.Má dvě stránky – přední strana obsahuje povětšinou administrativní informacePro pilota je jediný relevantní údaj imatrikulace letadla, aby byl schopen identifikovat že patří ke stroji s nímž zamýšlí provést let.Druhá stránka naopak obsahuje zásadní informace, které musí pilot vyhodnotit.V první tabulce (č.5) jsou uvedeny: časová platnost roční prohlídky, počet letových hodin do následující 100 hodinové, nebo vyšší revize.V následující tabulce (č.6) jsou uvedeny všechny omezující faktory které mohou vzniknout v období do roční prohlídky uvedené v tabulce 5. Provedení prací se potvrzuje přímo ve třetím sloupci této tabulky a jejich potvrzením konkrétní omezení zaniká.Pilot musí porovnat nálet letadla uvedený v deníku s uvedenými omezeními. Zbývající resurs musí umožnit provedení celého letu. V opačném případě nesmí být zahájen let.Ačkoli je v tomto potvrzení uvedena případně omezená platnost všech ostatních dokumentů, je pilot povinen kontrolovat jejich platnost samostatně. Stejně jako u ostatních dokumentů za kontrolu platnosti a vyhodnocení údajů plně zodpovídá pilot – velitel letadla.
Povolení radiostanice
Obsahuje seznam všech vysílacích zařízení na palubě letadla. Z tohoto důvodu v něm nejsou obsaženy např. NDB příp zastavěné GPS neboť se jedná o pasivní zařízení.U tohoto dokumentu je uvedena platnost, která je 5 let od jeho vystavení.
Doklad o pojištění odpovědnosti
Jedná se o analogické pojištění jaké je u automobilů, tzv. „povinné ručení“Je nutné kontrolovat platnost pojištění a to jak časovou tak teritoriální, která bývá běžně omezena např. na ČR.Velmi důležitá je kontrola pojištění sedadel cestujících. Pokud zamýšlíte let s dalšími osobami na palubě, musí být všechny sedačky obsazené cestujícími pojištěny. Na tuto skutečnost upozorňujeme zvláště proto, že u vícemístných letadel není povinnost tyto sedačky pojištovat, ale v tomto případě nesmějí být obsazeny cestujícími. Z tohoto pohledu je vyloučeno i případné sezení malého dítěte na klíně cestujícího.OKAir pojišťuje u svých letadel všechny sedačky mimo pilotní s teritoriální platností Evropa.
Letová příručka
Příručka pro provádění leteckých prací
musí být na palubě v případě provádění leteckých prací.

Pravidla správného zacházení s motorem

1) Před prvním startem prohřej motor.
2) Po startu v bezpečné výšce ubírej plyn.
3) V cestovním režimu nelétej na více než 2300 ot/min.
4) Nikdy neochuzuj směs. Vždy kontroluj že je plně bohatá.
5) Při stoupání nelétej pomaleji něž 80MPH.
6) Při delším stoupání dělej přestávky – tzv. schody.
7) Při létání okruhů stoupej zvolna, třeba až do polohy po větru.
8)Nenechávej v letních měsících motor na zemi běžet zbytečně dlouho.  Je-li teplý, nastartuj a rovnou pojížděj na vyčkávací.
9) Kontroluj stav oleje C-150 – 4,5 až 5 qt. Neplň přes 5qt.  C-172 – doplňuj na střed mezi rysky.

Zimní startování

Při teplotách pod 5oC je nutné motor před nastartování předehřát.Důležité je předehřát zejména:Olej: zlepší se jeho viskozita s schopnost mazatKarburátor: dojde k lepšímu odpařování benzinuBaterii: zvýšíme tím její startovací kapacituPro předehřev používáme dva výkonné fény, které umístíme do otvoru kolem příďového podvozku tak, že směřují na spodní část motoru, kde je u našich motorů Continental umístěna olejová vana, karburátor a teplý vzduch přirozenou cirkulací stoupá  k baterii a hlavám motoru. Kryt motoru přikryjeme dekou pro lepší udržení teploty. Předehříváme min. 20minut.Tento způsob je proti vyhřívání směrem od vrtule, kdy jsou zahřívány zejména hlavy, mnohem efektivnější, protože je zaměřen i na další části motoru důležité pro studený start.