letadlo
P?idejte si nás na Facebooku

Létání v noci – NIGHT

Létání v noci (NIGHT)- kvalifikace pro piloty s licencí PPL, která  opravňuje provádět noční lety podle pravidel letu za viditelnosti (VFR) – v letectví je za noc považováno údobí mezi občanským soumrakem a svítáním. Získání této kvalifikace je také nutné pří výcviku vyšších stupňů leteckých kvalifikací např. CPL, kdy je tato dovednost automaticky požadována.
 POŽADAVKY:

K získání této kvalifikace musí být v rámci výcviku nalétáno v noci dalších alespoň 5 letových hodin, zahrnující minimálně 3 hodiny výuky ve dvojím řízení včetně minimálně 1 hod. navigace na přeletu. Dále musí být nalétáno min, 5 samostatných vzletů a přistání s úplným zastavením. Požadavky na zkušenosti nejsou předpisem stanoveny, ale naše letecká škola doporučuje nálet min. 60 letových hodin a vstupní přezkoušení s naším instruktorem.

CENA:  17 500,- Kč